וידאו

הקשר בין המבקר ובעל הדעה לבין צרכן המידע יכול להתקיים באופנים רבים. ניתן לקרא את דעתו – ולשם כך קיימות מסגרות הביקורת הכתובה של הקולנוע והטלויזיה ב"סולם אורשר", אך בעולם של קשר ויזואלי, בעולם של מדיה ישירה שעיקריה וידאו, גם קשר מצולם הפונה אל מוחשיות חוש הראיה והשמיעה הוא אפשרות.

וכאן תוכלו לראות או לשמוע כמה מהביקורות שלי והחשף לתכנים בתחומי העיסוק של האתר.

רוצה לשתף ?